George pegano pikkelysömör kezelése. George pegano pikkelysömör kezelése read online, Orvosi pszichológia tankönyv '03 (PDF).pdf


George pegano pikkelysömör kezelése read online.

george pegano pikkelysömör kezelése

You are on page 1of Search inside document Orvosi George pegano pikkelysömör kezelése read online tankönyv március 31 Orvosi pszichológia tankönyv Szerk. Kopp, M. Az orvosi pszichológia helye az orvosképzésben I.

Az orvosi pszichológia meghatározása I. Az orvosi pszichológia oktatásának célja I. Melyek az alapvető orvosi készségek?

george pegano pikkelysömör kezelése

Az orvosi pszichológia magyar megalapozói II. Történet II. A biomedicinális szemlélet II. Az általános rendszerelmélet II. A biopszichoszociális modell III. Éberség, tudat, tudatállapotok III. Tudat, tudatállapotok, tudományos megközelítések III. Alvásciklusok, alvásfázisok és alvásstádiumok III. Az ébrenlét mint tudatállapot III. Disszociált és átmeneti alvás-ébrenlét állapotok III. Hipnózis és agyműködés III. A figyelmi folyamatok szerepe III. A george pegano pikkelysömör kezelése állapot jobbféltekei george pegano pikkelysömör kezelése read online III.

A hipnózis neuropszichifiziológiai midellje III. Valóban módositja-e a hipnózis a perceptuális élményt? A mediotemporális léziók hatása a memóriára III.

Hippocampus-függő és hippocampus-független memóriafolyamatok george pegano pikkelysömör kezelése III. Rövid- és hosszú távú memória III. Explicit és implicit memória III.

Epizodikus és szemantikus memória III. A hippocampus-függő memóriafolyamatok lateralitása III. Adatok és feltevések az emlékezés fiziológiájáról III. A hosszú távú potencírozás III. A hippocampo-neokortikális párbeszéd III. Glucocorticoid-indukált piramissejtpusztulás és felnőttkori szemcsesejtképződés III. Neurális hálózatok és emlékezés a hippocampuson túl III. Gondolkodás III. A gondolkodás evolúciós george pegano pikkelysömör kezelése III. A két félteke eltérő feldolgozási módjai III. Intelligencia III.

Pszichometria III. Vitatott kérdés: Az intelligencia meghatározásai III. A mentális tesztek pszichometriája III. Konvergens és divergens gondolkodás intelligencia és kreativitás III. A Wechsler-teszt magyar változata III. Általános intelligencia vagy speciális képességek?

george pegano pikkelysömör kezelése

Örököljük vagy szerezzük? Az öröklés és a környezet hatása III. Nemi különbségek III. Mentális képességek és az életkor III. Az emberiség egyre intelligensebb?

george pegano pikkelysömör kezelése

A Flynn-effektus III. A pszichológiai és élettani egyensúly homeosztázis-allosztázisalkalmazkodás, motiváció, szükségletek III. Motiváció, szükségletek III. Az emberi homeosztázis jellemzői - allosztázis III. Érzelmek III. Az érzelmi információfeldolgozás két alapvető george pegano pikkelysömör kezelése read online III. Az érzelmek kognitív komponense III.

Érzelmek és fiziológia III. A szorongás meghatározása III. A szorongás III. A szorongás társadalmi szerepe III. Az agresszió megjelenési formái III. Az agresszió-impulzivitás fogalmának definiciós lehetőségei III.

Agresszió-elméletek III. Biológiai elméletek III. Neuroanatómia III. Neurokémia III. Szociokulturális hatások befolyása a szerotonerg rendszer fejlődésére III. Egyéb neurotranszmitterek szerepe III. Farmakológiai tapasztalatok III. Szociológiai, szociálpszichológiai és szociálpszichiátriai megközelitések III. Pszichológiai agressziókutatás III. Pszichoanalitikus elmélet III. A frusztráció-agresszió hipotézis George pegano pikkelysömör kezelése.

Viselkedéslélektani ill.

george pegano pikkelysömör kezelése

Az agresszió kognitiv felfogása III. Az agresszivitás mint személyiségvonás III. Az agresszivitás mint aktuális, átmeneti domináns reakciómód III. Az impulzivitás-agresszivitás kérdései és a betegségek III. Ellenségesség és szivbetegségek III.

Agresszió és személyiségzavarok III. Visszaélés és elhanyagolás III. Autoagresszió-heteroagresszió jelenléte pszichiátriai kórképekben IV.

Gyermek- és serdülőkori pszichoszomatikus és magatartási zavarok IV. Fejlődéslélektan Lázár Imre IV. Az idő a gyógyításban IV. Fejlődésmodellek IV. Kötődéselmélet és személyiségmodellek IV. Pszichopatológia kötődési háttérrel IV. Drogbetegek és kötődészavarok IV. Stressz és kötődés IV. A szociális kompetencia fejlődése IV. Személyiség és kultúra IV. A családfejlődés elmélete IV. Életesemények, változás, válság, fejlődés IV.

A személyiség erkölcsi fejlődése IV. A személyiség transzcendens fejlődése IV. A gyermekkori fejlődés zavarai, pszichoszomatikus zavarok Léder Rózsa IV. Gyermekkori sajátosságok IV. A leggyakrabban előforduló tünetek az egyes életszakaszokban IV.

A serdülőkor orvosi pszichológiai problémái Pikó Bettina IV. A serdülőkori identitás pszichológiai értelmezése IV. Problémaviselkedés és konfliktusmegoldás IV. A serdülőkori problémaviselkedés rizikó- és protektív george pegano pikkelysömör kezelése V. A személyiségről általában V. Hétköznapi tapasztalataink és a személyiség V.

A személyiség fogalma, a személyiségelméletek célja V. A személyiség definiciói 4 Orvosi Pszichológia tankönyv március 31 5 V. A személyiség egyedisége, a személyiségelméletek célja V. A magatartás szerveződésének alapvető tényezői: a szituáció és az organizmus V. A szituativ változók V. Személyiség: öröklés vagy környezet?